• Romana Nemcová

Kto je mladý Slovák v EU parlamente?

Mladé Slovenky a Slováci dokážu svojou pôsobnosťou meniť spoločnosť. Dôkazom je aj inšpiratívny príbeh Mateja Mikliana, ktorý sa pomocou svojich vedomostí, znalostí a talentu dokázal presadiť v Európskom parlamente.

Ako si sa dostal do Európskeho parlamentu?

Do parlamentu som sa dostal veľmi zaujímavou zhodou okolností. Veľmi rád cestujem. Do Bruselu som zavítal na návštevu, keď som cestoval do Amsterdamu. Primárne som chcel navštíviť svoju dobrú priateľku, ktorá v tom čase v parlamente pôsobila. Pozvala ma na prehliadku budov Európskeho parlamentu a predstavila mi činnosť jednotlivých častí Európskej exekutívy. Bol som nadšený a fascinovaný tým, ako EP funguje. Hneď po návrate domov som si podal žiadosť o stáž, zaslal som životopis a po istom čase mi prišiel mail, že ma prijímajú na stáž do Európskeho parlamentu v Bruseli. Nečakal som to, no šance som sa ihneď chopil, zbalil kufre a vycestoval do hlavného mesta EU plný očakávaní a ideálov.

Čo bolo tvojou úlohou v parlamente?

Prihliadnuc na moje záujmy v rámci tém, ktorým sa venuje parlament a jednotlivé výbory som sa venoval rôznej škále okruhov. Mojich úloh bolo viacero. V prvom rade osobnostný rozvoj. Zaujala ma hlavne sociálno-politická problematika, rovnako som sa zaujímal o zahraničnú, ľudsko-právnu, či kultúrno-vzdelávaciu tematiku. Zúčastňoval som sa na daných výboroch, spracovával správy z nich a reportoval som ich v rámci kancelárie ako podklady pre ďalšie spracovanie. Okrem toho som mal príležitosť zúčastňovať sa veľkého množstva podujatí, prednášok, premietaní, besied a dokonca aj plenárneho zasadania EP. V rámci práce v kancelárii som bol kontinuálne edukovaný a bola mi predstavená práca EP na konkrétnych príkladoch z praxe. Na stáži bolo absolútne skvelé práve to, že som sa neustále vzdelával a mohol som sa aj podieľať na práci a chode kancelárie. Neskutočná skúsenosť.

Ako hodnotíš svoje pôsobenie v parlamente?

Moje pôsobenie v parlamente pôsobím ako nastavenie môjho „životného kompasu“. Otvorilo mi oči vo viacerých aspektoch osobného, ale hlavne profesijného života. Splnil som všetky ciele s ktorými som do Bruselu išiel. Stáž ma naučila nielen samostatne riešiť rôzne úlohy v interkultúrnom prostredí, ale hlavne je to nenahraditeľná prax, ktorú nedostanete nikde inde. Som veľmi vďačný za príležitosť, ktorú som dostal a využil som ju najviac, ako som mohol.

Bolo niečo čo ťa v parlamente prekvapilo?

Bol som nesmierne prekvapený, aké široké penzum práce zamestnanci EP vykonávajú. Okolo práce a významu EP sa vedie množstvo dezinformácií a zavádzania. Práca v EP je naozaj veľmi náročná a ťažká – ale jej spoločenská dôležitosť je nenahraditeľná. Ostal som doslova zaskočený, ako dokážu ľudia z rôznych kultúr krajín Európy spolupracovať na riešeniach, ktoré ovplyvňujú každodenný život vyše pol-miliarde ľudí. Samozrejme, niekedy to bolo doslova divoké, ale bojovať pre správnu a hlavne spoločnú vec sa vždy oplatí.

S akými dezinformáciami ohľadom Európskeho parlamentu sa najčastejšie stretávaš?

S dezinformačnou kampaňou voči EU sa stretávame všetci na dennej báze. Keď však človek má možnosť nahliadnuť do práce EP, tak až s úžasom sleduje, ako je možné, že takéto dezinformácie vznikajú. Ľudia si často myslia, že úradníci a poslanci v Bruseli nič nerobia, len poberajú astronomické platy. Klamstvo. Bol som nesmierne prekvapený aké kvantum práce sa v EP vykonáva. Pracovná doba každý deň od 9.00 do 20.00? Nič neobvyklé. A to nehovorím o tom, že celý parlamentný aparát sa každý mesiac sťahuje z Bruselu do Štrasburgu. Práce je veľmi veľa a je intelektuálne a časovo veľmi náročná, preto musí byť aj adekvátne ohodnotená. Samozrejmosťou je prostredie v ktorom sa zamestnanci musia neustále vzdelávať - ovládať 4/5 jazykov je pomaly nutnosť. Nesúhlasím, že by úradníci v EP nič nerobili a brali platy za nič. Ďalšou dezinformáciou s ktorou sa často stretávame je, že v EP sa rozhoduje: “o nás, bez nás” Znovu klamstvo. Pri tvorbe legislatívy, procese schvaľovania, pri negociáciách a celkovom procese tvorbe legislatívy sú vždy aj Slováci! Vždy máme možnosť pripomienkovať, dávať návrhy a podieľať sa pri kreovaní legislatívy. Dezinformácií je naozaj množstvo, pre ich odbúranie netreba sadnúť do lietadla a ísť do Bruselu. Stačí si uvedomiť, že EP pozostáva z normálnych ľudí, ktorí si robia svoju prácu, majú svoje životy, rodiny a robí čo môžu. EP je transparentný a všetko nájdete aj v našom jazyku na webových stránkach, ktorými EP disponuje. V dnešnej dobe zdieľaných informácií vieme vyfiltrovať pravdu veľmi rýchlo. Treba len chcieť.


Aké máš plány do budúcnosti?

Stáž v EP ma nasmerovala a ukázala mi, čomu sa chcem venovať. Úspešne som ukončil svoje štúdium v Bratislave na UK a rozhodol som sa vyskúšať štúdium druhého stupňa na univerzite v Bruseli. Vyskúšam svoje šťastie v hlavnom meste Európskej únie. Moje plány sú rovnako, ako plány kohokoľvek iného nevyspytateľné, ale jedno viem určite. Chcem študovať a nadobudnúť čo najviac skúseností, aby som sa mohol vrátiť domov a prispieť svojou prácou k budovaniu lepšej krajiny, ktorá mi dala všetko. Znie to ako klišé? Možno áno, ale pre mňa nie. Chcem na sebe pracovať, aby som všetky moje skúsenosti mohol vrátiť našej spoločnosti. Pretože aj to je jednou z vecí, ktoré som si v Bruseli uvedomil. Uvedomil som si, že Slovensko je jedným úspešným príbehom, na ktorom treba pracovať ďalej, aby ním aj naďalej bol.

Recent Posts

See All

© 2020 by EduEra

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now