1/4

Pracuj na sebe

Už si dobrovoľník?

Ponúkame ti zoznam organizácií, ktoré ti pomôžu rásť a rozvíjať sa.

A4

A4

Asociácia združení pre súčasnú kultúru sa zameriava na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v súčasných formách divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií.

Aj Ty v IT

Aj Ty v IT

Združenie celoslovensky podporuje dievčatá na ich ceste za informatikou na vysokých školách a ženy v IT branži.

EduEra

EduEra

Platforma mladých ľudí, ktorí vzdelávajú mládež a pracovníkov s mládežou. Vytvárajú projekty programu Erasmus+, ESC a vlastné informačné kampane. Špecializujú sa tiež na marketing neziskoviek.

Future Generation Europe

Future Generation Europe

Future Generation Europe je združenie poskytujúce mentoringové a rozvojové programy pre mladých.

IAESTE Slovakia

IAESTE Slovakia

IAESTE je medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl.

IPčko

IPčko

Poslaním združenia je pomáhať mladým ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej, nepriaznivej situácií - zažívajú násilie, cítia sa opustení, chcú ukončiť svoj život... IPčko poskytuje online poradňu, linku pomoci, mapu pomoci a tiež vzdeláva verejnosť.

Mladiinfo

Mladiinfo

Mladiinfo organizuje vzdelávacie projekty programu Erasmus+, Európskeho zboru solidarity u a iné.

Nadácia Milana Šimešku

Nadácia Milana Šimešku

Iniciatíva, ktorá rieši spoločenské a historické témy nie len so študentmi.

Nádvorie Kampus

Nádvorie Kampus

Štidendijný program pre aktívnych vysokoškolákov z trnavských univerzít. Získať môžeš ubytovanie zdarma, mentora, workshopy aj večere s inšpiratívnymi hosťami.

Priestor

Priestor

Komunitné centrum PRIESTOR je miesto, kde majú ľudia možnosť stretávať sa, vzdelávať sa, zabávať sa a spoločne tvoriť.

SYTEV

SYTEV

Sytev vytvára vlastné lokálne vzdelávacie eventy a aktivity. Zároveň vytvára projekty programu Erasmus+.

TEDxYouth Bratislava

TEDxYouth Bratislava

TEDxYouth Bratislava je nezávislé podujatie formátu TEDx, ktoré sa každoročne koná v Bratislave.

Zero2Hero

Zero2Hero

Zero2Hero je inšpiratívny informačný web, kde sa môžeš dočítať o zaujímavých mladých ľuďoch či vypočuť si podcasty s praktickými radami, ako začať s vlastným projektom.

AFS

AFS

AFS zabezpečuje výmenné pobyty pre študentov, ale aj iné možnosti študijných programov v zahraničí.

CEP

CEP

Centrum pre európsku politiku je nezisková organizácia, ktorá poskytuje základný prehľad a špecializované informácie o hodnotových, politických a ekonomických aspektoch európskej integrácie a o ich vplyve na Slovensko.

Eduma

Eduma

Eduma cez zážitkové workshopy a tréningy vzdeláva kľúčových aktérov v oblasti vzdelávania, sociálnej práce a zamestnávania.

Growni

Growni

Online platforma určená pre rozvoj mladých ľudí. Môžeš na nej nájsť prácu, mentora či iné aktivity, ktoré ťa posunú vpred.

INEX

INEX

Nezisková organizácia ponúkajúca nevšedné zážitky, osobnostný rozvoj a zmysluplné prežívanie voľného času mládeže prostredníctvom medzinárodných dobrovoľníckych aktivít a neformálneho vzdelávania.

Kolégium Antona Neuwirtha

Kolégium Antona Neuwirtha

Poslaním Kolégia je formovať mysle a charaktery mladých ľudí systematickým vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve. Kolégium realizuje svoje poslanie organizovaním rôznych vzdelávacích podujatí a prednášok pre študentov vysokých škôl a mladých profesionálov.

Model European Parliament Slovakia

Model European Parliament Slovakia

Model European Parliament je konferencia pre vysokoškolákov. Je to platforma na zlepšovanie ich zručností a diskutovanie o záležitostiach Európskej únie.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia podporujúca rast a rozvoj mládeže na Slovensku. Poskytujú granty pre organizácie pracujúce s mládežou, podporujú pedagógov, realizujú zbierku Hodina deťom.

PDCS

PDCS

PDCS vytvára kurzy a tréningy zážitkového učenia sa v rôznych témach.

Recyklátor

Recyklátor

Recyklátor spolupracuje s mnohými spoločnosťami, obchodnými centrami či inými zoskupeniami a vytvárajú nové veci z odpadu.

Slovenský skauting

Slovenský skauting

Slovenský skauting patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku.

Trojsten

Trojsten

Občianske združenie na Slovensku organizuje aktivity v matematike, fyzike a informatike pre študentov základných a stredných škôl.

Zipcem

Zipcem

Zipcem reprezentuje sieť organizácií aktívne pôsobiacich v oblasti informačno - poradenských služieb pre mládež. Vystupuje pod spoločným názvom „Informačné centrum mladých“.

Aiesec

Aiesec

Aiesec rozvíja líderský potenciál u mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží a členského programu.

Create & Control

Create & Control

Rozvojový program určený pre stredoškolákov, ktorý ich edukuje v politike a vo vzdelávaní. Stredoškoláci si vytvárajú fiktívne štáty, ktoré spoločne riadia a rokujú s ďalšími fiktívnymi krajinami.

Eurodesk

Eurodesk

Platforma informuje o možnostiach pre mladých, ako spoznávať svet. Zameriava sa najmä na edukáciu o programe Erasmus+, učí písať granty.

I AMbitious

I AMbitious

Rozvojový program pre stredoškolákov v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Vzdelávajú mladých lídrov pomocou mentoringu, praktických projektov a workshopov.

IPAO

IPAO

Inštitút pre aktívne občianstvo sa venuje téme aktívneho občianstva, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu, občianskej participácii, angažovanosti a dobrovoľníctvu.

Kupodivu

Kupodivu

Kupodivu je multigeneračný a multižánrový priestor pre hravé a tvorivé trávenie voľného času.

Nadácia Ekopolis

Nadácia Ekopolis

Nadácia Ekopolis spravuje grantové programy zamerané na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť.

Nádvorie Coworking Štipendijný program

Nádvorie Coworking Štipendijný program

Štipendijný program Nádvorie Coworkingu je určený pre všetkých mladých nadšených tvorcov, freelancerov či podnikateľov, ktorí chcú pomôcť Trnave a jej okoliu.

Pre Stredoškolákov

Pre Stredoškolákov

Pre Stredoškolákov je občianske združenie vedené stredoškolákmi. Dobrovoľníci vytvárajú programy neformálneho vzdelávania pre stredoškolákov, kde sa učia byť aktívnymi mladými lídrami.

SAIDE

SAIDE

Cieľom Slovenskej asociácie pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní je pripraviť všetkých mladých ľudí na budúci trh práce.

Stredoškolská študentská únia Slovenska

Stredoškolská študentská únia Slovenska

Organizácia vytvárajúca víkendové školenia neformálneho vzdelávania a združujú stredoškolských študentov.

Youthfully yours

Youthfully yours

Organizácia pôsobí najmä na východe Slovenska, zaoberá sa vzdelávaním a programom Erasmus+.

Zmudri

Zmudri

Zmudri je nezisková online platforma pre mladých ľudí. Prinášajú všetko to, čo v škole nedostaneš - overené informácie na témy, ktoré sa ti v bežnom živote zídu, praktické tipy a rady, ako bez problémov plávať v dospeláckom svete.