• Petra Papierníková

Europe goes local

Medzinárodný projekt Europe goes local je projekt strategického partnerstva vyše 20 národných agentúr Erasmus+ a ďalších 9 dôležitých inštitúcií na európskej úrovni – napr. SALTO YOUTH a Rada Európy, ktoré začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami.

Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich kvality života a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy môžu prispieť k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi, napr. praktickou podporou, vytvorením štruktúry a systému práce s mládežou a samotným vykonávaním práce s mládežou.

Ako to prebieha na Slovensku?

Zo všetkých končín Slovenska – z veľkých miest aj z malých dedín – sa lokálne tímy troch až piatich aktérov v práci s mládežou zložili zo zástupcov samosprávy, mladých ľudí do 30 rokov, pracovníkov centier voľného času, občianskych združení, či neformálnych skupín v oblasti práce s mládežou rozhodli prihlásiť do verejnej výzvy.

Každým tím má k dispozícii mentora, ktorý im pomáha k lepšej spolupráci a prispieva svojimi skúsenosťami. Jednou z mentoriek bola aj naša prezidentka Petra. Tímy sa vďaka pravidelným stretnutiam s mentorom/mentorkou, spoločnými stretnutiami so všetkými tímami EGL na Slovensku vzdelávajú, zdieľajú svoje príklady z praxe a inšpirujú sa k ďalším krokom na ceste k participácií mladých ľudí vo svojom meste alebo dedine.

Vzdelávanie lokálnych tímov na Slovensku prispeje k podpore uznania práce s mládežou, k mapovaniu potrieb mladých ľudí, k realizácii práce s mládežou a k zvyšovaniu kvality práce s mládežou ako súčasti lokálnej mládežníckej politiky na Slovensku.

Zdroj:

www.iuventa.sk

Recent Posts

See All

© 2020 by EduEra

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now