• Petra Papierníková

Čo je to neformálne vzdelávanie?

Prečo stále spomíname to neformálne vzdelávanie? Čo to vlastne je?

Neformálne vzdelávanie je každé vzdelávanie organizované mimo formálneho vzdelávania. Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorého cieľom je získanie nových vedomostí, praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou. Účastníkom tak umožňuje doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie.

Neformálne vzdelávanie je založené na niekoľkých princípoch, ktoré svojim charakterom u mladých ľudí navodzujú pocit dôvery, bezpečia a posúvajú ich z pesimistickej roviny, kedy sú presviedčaní, že hoci budú robiť čokoľvek, nič tým nezmenia, do optimizmu, že vďaka motivácii seba a iných môžu. Neformálne vzdelávanie však nie je len o jednostrannom rešpektovaní potrieb, ale najmä o výchove k tolerancii a úctivému dialógu, aj pri presadzovaní vlastných názorov.

Pozri si super video, kde sa dozvieš viac.

Zdroje:

www.europa.eu

www.iuventa.sk

Recent Posts

See All

© 2020 by EduEra

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now